bikecenter mega
Wyszukiwarka
Producent
Kontakt

mailkontakt@bikecenter.pl

WhatsappWhatsapp: 889 467 394


adres firmy:
Bike-Center.pl
Walidrogi ul. Opolska 66A
46-050 Tarnów Opolski
Regulamin sklepu

Firma:

BikeCenter.pl Tomasz Stachura Zabawczuk NIP: 754-105-70-15 Regon: 160015486

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą:

Wójt Gminy Tarnów Opolski

Adres przedsiębiorstwa:

BikeCenter.pl Tomasz Stachura Zabawczuk Walidrogi ul. Opolska 66 A 46-050 Tarnów Opolski NIP: 754-105-70-15 Regon: 160015486

Adres do reklamacji:

BikeCenter.pl Tomasz Stachura Zabawczuk Walidrogi ul. Opolska 66 A 46-050 Tarnów Opolski

Przyjmowanie i realizaca zamówień:

1. Rejestracja Konta Klienta, jak również korzystanie z funkcjonalności strony internetowej www.bikecenter.pl jest nieodpłatne.

2. Informacje o produktach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności produktów u dostawców Sklepu. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży na odległość między Sklepem a Klientem za zawartą.

3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

4. W przypadku braku możliwości zrealizowania całego zamówienia, Sklep dokona anulowania zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

5. W przypadku jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane w całości lub w części Sklep dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych produktów lub w przypadku anulowania całego zamówienia, w wysokości całego zamówienia.

6. W celu usunięcia Konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.

Opis procedury reklamacyjnej:


Do każdej przesyłki dołączony jest paragon lub faktura VAT stanowiący dowód zakupu towaru w naszej firmie. Załączona jest również karta gwarancyjna - o ile jest przewidziana przez producenta danego artykułu - z oznaczonym okresem gwarancji.  Sprzedawane towary objęte są gwarancją producenta obejmującą okres 24 miesięcy od daty zakupu.

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy na adres Sprzedawcy: BikeCenter.pl Tomasz Stachura Zabawczuk Walidrogi ul. Opolska 66 A 46-050 Tarnów Opolski.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, zwrotu towaru powinien nastąpić w ciągu kolejnych 14 dni.
Konsument ponosi koszt odesłania towaru, natomiast Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić oprócz ceny produktu także koszt jego wysłania, ale tylko według najtańszej oferowanej przez siebie opcji.

Aby odstąpić od umowy zawartej przez stronę www.bikecenter.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@bikecenter.pl . Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres BikeCenter.pl Tomasz Stachura Zabawczuk Walidrogi ul. Opolska 66 A 46-050 Tarnów Opolski.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Paczkę prosimy na zewnątrz opisać dużymi litermi "ZWROT"

W formacie PDF poniżej: 

 Formularz zwrotu

Kupujący może również skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy:

BikeCenter.pl Tomasz Stachura Zabawczuk Walidrogi ul. Opolska 66 A 46-050 Tarnów Opolski
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Numer zamówienia: [numery]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Numer rachunku bankowego: [na który Sprzedawca ma zwrócić środki]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Brak możliwości odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:

Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się dostarczyć rzeczy bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Opolu.
Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Wysyłka:

Wysyłki realizowane są za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej InPost

Zamówione części wysyłamy:
- przy przedpłacie na nasze konto - po zaksięgowaniu wpłaty

Koszty przesyłki:

poczta Cena
Przedpłata (przelew na konto) przesyłka Kurier Pocztex - 48h - Odbiór w Punkcie 15 zł
Przedpłata (przelew na konto) przesyłka Kurier Pocztex - 48h 15 zł
   
InPost Cena
Paczkomaty InPost - przy przedpłacie na konto (maksymalny wymiar paczki 41x38x64 cm) 15 zł
Kurier Inpost - przy przedpłacie na konto 15 zł
   


Bezpieczeństwo

Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przechowywane i przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez klienta zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z pózn. zm.). 

Formularz rejestracyjny zawiera dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika, czyli dane osobowe. Obowiązkowe jest jednak wypełnienie tylko niektórych jego części, zawierających dane wymagane przy zawarciu transakcji wynikających z prawa cywilnego i traktujące o umowie kupna - sprzedaży.
Każdy klient, który wypełnił formularz rejestracyjny ma możliwość stałego dostępu do danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji bądź też ich usunięcia. Nasza firma, nie przekazuje, nie odsprzedaje oraz nie użycza zgromadzonych danych osobowych naszych klientów innym osobom lub instytucjom. 

Ta strona korzysta z plików cookies

Sposób dostępu lub magazynowania plików cookies możesz zmienić w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Waluta
Newsletter
Shimano
Shimano
Crank Brothers
Crank Brothers
Blackburn
Blackburn
Jagwire
Jagwire
Topeak
Crank Brothers
SRAM
Sram
Ergon
Shimano
RockShox
RockShox
ABUS
ABUS
Bosch
Bosch
Maxxis
Maxxis
Ritchey
Ritchey
RaceFace
RaceFace width=
Aktualna Data: 2024-05-23 22:02
Oprogramowanie sklepu internetowego KQS.store